Autor admin

O autorovi

Plán predaja nehnuteľnosti

V predchádzajúcom článku sme naznačili pojem plán predaja nehnuteľnosti. Čo to presne ten plán predaja nehnuteľnosti je,  si  predstavíme v dnešnom článku. Na začiatku, by sme si mali objasniť definíciu pojmu  „plán“. Wikipédia pojem plán definovala ako stanovenie cieľa a úloh činnosti vrátane prostriedkov a nástrojov na ich dosiahnutie, obyčajne v závislosti od času (t. j. ako časový a vecný rozvrh) resp. dokument,...

Čo treba vedieť ešte skôr, ako budem predávať nehnuteľnosť – 2. časť

V minulom článku sme si prebrali tú najdôležitejšiu otázku, ktorú si musí položiť každý predávajúci ešte pred samotným predajom nehnuteľnosti: “Chcem alebo musím predať byt alebo dom?” Mala by to byť prvá a základná otázka, ktorú si musí položiť predávajúci. Ale nemá to byť posledná otázka. Nemenej dôležité sú otázky ako: Prečo je pre mňa dôležité predať...

Čo treba vedieť ešte skôr, ako budem predávať nehnuteľnosť – 1. časť

Letmú predstavu o predaji bytu, rodinného domu, alebo inej nehnuteľnosti má veľmi veľa ľudí. Sú však i takí, ktorí nikdy neprišli s predajom nehnuteľnosti do priameho kontaktu. Nájsť v tomto prípade štartovaciu pozíciu  pre všetkých majiteľov nehnuteľností je zložité. Z toho dôvodu začneme pekne od samotného začiatku a tým je zodpovedanie otázky: Čo treba vedieť skôr, ako budem predávať nehnuteľnosť? Existuje jedno porekadlo...

Nech sa Vám to nestane…

Poviem Vám skutočný príbeh, ktorý sa stal v mojej širšej rodine ešte predtým, ako som pracoval v oblasti predaja nehnuteľností. Bol to zároveň impulz, na základe ktorého som sa rozhodol  pomáhať  ľuďom, aby sa neocitli v rovnakej situácii. Pred pár rokmi zomrel strýkovi  a jeho dvom súrodencom otec. Po dedičskom konaní sa všetci dediči zhodli v tom, že predajú rodičovský dom pri...